217 Whipples sykdom (REV 008, REV155)

Jan Tore Gran and Øyvind Palm

Kjennetegn på Whipples sykdom

Det kreves betydelig diagnostisk oppmerksomhet

De fleste er menn med anamnestisk seronegativ polyartritt og vedvarende intestinal sykdom.

Tynntarmbiopsi og PCR test for bakterien Tropheryma whippeli.

Læringsmål REV 008, REV 155

ICD-10: K90.8

Definisjon

Tropheryma whipplei (piler) ved elektronmikroskopi. En 48 år gammel kvinne med 8 kg vekttap og utmattelse de siste 6 måneder. Biopsi viste Periodic acid-Schiff (PAS)-positive skum-makrofager. PCR- undersøkelse bekreftet diagnosen i duodenum og i leukocytter i blodbanen.

Whipples sykdom er en sjelden, systemisk infeksjon forårsaket av bakterien Tropheryma whipplei. Illustrasjon: Tran HA, BMC endocrine disorderes, 2006. CC BY 2.0

Historie

Sykdommen ble initialt beskrevet av George Hoyt Whipple i 1907 (Whipple GH. A hitherto undescribed disease characterized anatomically by deposits of fat and fatty acids in the intestinal and mesenteric lymphatic tissues. Bull Johns Hopkins Hosp 1907; 18:382–393).

Epidemiologi

Sjelden sykdom.  Insidens: 0,5-1/million/år som tilsvarer 3-6 nye tilfeller i Norge årlig. Friske bærere av bakterien er veldig vanlig (påvist hos en av tre personer). Omtrent 90% av pasientene med Whipples sykdom er menn og kaukasiere utgjør 97%.

Etiologi

Tilstanden skyldes infeksjon med bakterien Tropheryma whippeli.

Patogenese

Svakheter i immunsystemet antas være årsak til at noen utvikler alvorlig sykdom av bakterien. Tropheryma whippeli blir invasiv ved redusert cellulært immunsystem med makrofag-defekt. Den systemiske affeksjonen fremskyndes dersom pasienten får immunsuppresjon med glukokortikoider eller TNF-α-hemmere.

Sykdomsmanifestasjoner / Kliniske uttrykksformer

Gastroskopi med typiske funn ved Whipples sykdom. Her fra en studie av 191 pasienter.

Artritt (seronegativ) eller artralgi oppstår gjerne 6-7 år før tarmlidelsen gir symptomer i form av vekttap, diare og abdominale smerter. Artritten har typisk et episodisk, nærmest palindromisk preg. Knær, ankler og håndledd angripes vanligst (Durand DV,  1997.)

Klassiske symptomer i etablert sykdomsstadium er kronisk diare og betydelig vekttap (malabsorpsjon) hos 79-92%. Nesten alle organer kan affiseres.

Forstørrede lymfeknuter (oftest i mage/tarm-områdene) (50%). Feber (35%). Hjerne (CNS) -symptomer: kognitivt, psykisk, hjernenerver (25%). Uveitt (fremre og bakre/retinitt 4-27%).  Hjertet: endokarditt. (Blodkultur-negativ). Lunger: Pleuravæske (30-40%). Illustrasjon: Günther U, Medicine 2015. CC BY-NC-ND 4.0

Laboratorieprøver

Senkningsreaksjon (SR) og CRP forhøyet. Eosinofili. Serologi ikke spesifikk. PCR-undersøkelser fra tynntarm (T. Whipplei DNA sekvenser i to eller flere prøver), CNS, leddvæske og pleuravæske kan sikre diagnosen (Lehmann P, 2017).

Biopsi

Flere biopsier fra duodenum-tynntarm er ofte nødvendig. Histologi: mukosa infiltrasjon av makrofager: granulomer med kjempeceller. Elektronmikroskopi. PCR diagnostikk.

Differensialdiagnoser

  • Abdominal Angina
  • Cøliaki
  • Endokarditt
  • HIV infeksjon med AIDS (med enteropati)
  • Makroglobulinemi (Waldenström)
  • Malabsorpsjon av andre årsaker
  • Mycobacterium avium-intracellulare (MAI)- infeksjon i tynntarm (Obs! AIDS). Mykobakterier kan forårsake positiv PAS farging i duodenalbiopsier. Immunhistologisk analyse med spesifikke antistoffer visualiserer bakteriene og er mer spesifikke enn PAS farging
  • Polyarteritis nodosa (PAN)
  • Tropisk Sprue

Behandling

Sykdommen kan kureres med antibiotika. Flere alternative behandlings-regimer foreligger.

Prognose

Riktig valg av antibiotika medfører god prognose.

Litteratur

Vikse J, 2017 (Tidsskrift nor legefor)

Antunes C, Gossman WG. Whipple disease. Statpearls. Treasure Island (FL); 2018.

Alozie A, 2015

Günther U, 2015

Desnues B, 2010

Durand DV,  1997

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran and Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book