115 Voksne med Juvenile Revmatiske Sykdommer (REV 061)

Øyvind Palm

Læringsmål REV 061

Sykdomsaktivitet

Kronisk inflammatorisk sykdom hos barn og unge fortsetter inn i voksen alder hos omtrent 50%. Den inflammatoriske aktiviteten varierende fra kontinuerlig til residiverende faser. De fleste vil ha behov for systemisk sykdomsdempende behandling med DMARDs eller biologiske legemidler (Foster D EULAR/Pres recommendations, Ann Rheum Dis 2016).

En norsk studie evaluerte pasienter med JIA etter 30 år og viste at 59% var i klinisk remisjon uten medikamenter, 7% i remisjon på medikamenter og 34% hadde aktiv sykdom. I alt 70% hadde samme grad av aktiv eller inaktiv sykdom som ved en vurdering 15 år tidligere. Resultatene bekrefter at en stor andel har sykdomsaktivitet i voksen alder (Selvaag AM, 2018).

Forekomsten av persisterende sykdom i voksen alder varier, avhengig av hvilken type juvenil revmatisk sykdom det dreier seg om. Tabellen nedenfor viser variasjoner for ulike typer JIA.

Tabell. Persisterende aktiv  juvenil artritt (JIA) i voksen alder
Type N Aktiv sykdom (%)
Pauci/Oligoartikulær JIA 1100 51
-Vedvarende <5 affiserte ledd 449 47
-Utvidet i forløpet med 5 eller flere affiserte ledd 163 80
Polyartikulær JIA 529 63
-Revmafaktor negativ 253 68
-Revmafaktor positiv 86 93
Systemisk JIA 333 54
Alle JIA totalt 1969 55

Nilgrovic PA og White IH, 2006

Komplikasjoner ved Revmatisk sykdom i voksen alder

Voksne som har hatt revmatisk sykdom fra barne- eller ungdomsalder trenger oppmerksomhet som går ut over behandlingen av den inflammatoriske sykdomsaktiviteten. :

Problemstillinger en må være spesielt oppmerksom på blant voksne med juvenil revmatisk sykdom

Coulson EJ, Rheumatology 2014

Behandling

Valg av medikamenter hos voksne med juvenil revmatisk sykdom er ofte den samme som i voksen-revmatologien generelt. Mot artritt er metotreksat det mest brukte DMARD med eller uten kombinasjon med biologisk behandling. Kortikosteroider unngås så langt som mulig og dosene minimaliseres. Blant artritt-sykdommene må en imidlertid differensiere ut ifra hvilken type juvenil revmatisk sykdom det dreier seg om og kan skille seg betydelig fra behandling av klassisk revmatoid artritt (RA) hos voksne.

Svangerskap og fødsel ved juvenil revmatisk sykdom

Fertiliteten er vanligvis ikke påvirket, og de fleste svangerskap forløper ukomplisert (Østensen M, 1991), men kvinner med juvenil revmatisk sykdom, inklusiv JIA, har økt forekomst av tidlige fødsel, relativt små nyfødte (små for gestasjonsalder), og preeklampsi (Remaeus K, 2017 ; Feldman DE 2016; Østensen M, J Rheumatol 2000. Disse studiene bekreftet ikke økt forekomst av spontanaborter som en eldre britisk studie tydet på (Packhard JC, 2002).

Ved JIA går ofte sykdomsaktiviteten ned under svangerskap, men øker igjen etter fødsel. Ved systemisk bindevevssykdommer og vaskulitt er det spesielt viktig at sykdommen er i en stabil fase i flere måneder før svangerskap og at det ikke er alvorlige manifestasjoner i indre organer. Generelt er det viktig med konsultasjon I god tid før svangerskap for å avklare aktuell medikasjon og øvrige risikofaktorer.

Litteratur

Priora M, 2019

Bohr A-H, 2016

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book