216 Vogt-Koyanagi-Harada syndrom (REV 038, REV 080, REV 197)

Jan Tore Gran

Kjennetegn på Vogt-Koyanagi-Harada syndrom

Oftest asiatiske kvinner i 20-30 årene.

Uveitt, hudmanifestasjoner (flekket vitiligo, poliosis (flekker av hvitt hår og alopeci) og nevrologiske manifestasjoner

Læringsmål REV 038, REV 080, REV 197

ICD-10: H20.0 (iridocyklitt)

Definisjon

En 8 år gammel gutt med Vogt-Koyanagi-Harada sykdom. Pigment / melanin-tap: poliosis (A), (B) og (C). Det forelå også panuveitt og redusert syn på høyre øye.

Vogt-Koyanagi-Harada syndrom består av uveitt, hudmanifestasjoner (flekket vitiligo, poliosis: dvs flekker av hvitt hår og alopeci) og nevrologiske sykdomstegn (tinnitus, dysacusis, vertigo, hodepine og meningisme). Illustrasjon: Setiabudiawan B, Karfiati F, Ghrahani R, Sapartini G, Sahril I – Asia Pacific allergy (2011). CC BY-NC 3.0

Epidemiologi

Kvinner i 20-30 årene, fortrinnsvis asiater. Enkelte tilfeller også ned i barnealder.

Patogenese

Th 17 celler sentralt i patogenesen.

Behandling

Behandles med glukokortikoider, ciclosporin eller takrolimus.

Litteratur

Lavezzo MM; 2016

Baltmr A, 2016

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran. All Rights Reserved.

Share This Book