212 Triggerfinger (stenoserende tendosynovitt, digitus saltans)

Øyvind Palm

Læringsmål: REV020; REV006

Diagnosekode ICD-10 M65.3

Triggerfinger (finger 3+4 bilateralt).

Definisjon

Fingeren henger seg opp i flektert stilling.

Sykdomsårsak

Triggerfinger er ofte forårsaket av overbelastning, degenerativ tilstand, men også ved synovitt og artritt-sykdommer, inklusiv revmatoid artritt.

Behandling

Operasjon er ikke alltid vellykket (residiv, nerveskade eller infeksjon). Injeksjon med kortikosteroid og lokalanestetika i den proksimale delen av seneskjeden kan ha meget god effekt når det foreligger inflammasjon. Innstikket skal være i midtlinjen av strålen, litt distalt for grunnleddets bøyefure. Kanylen føres inn i små etapper mens pasienten ble bedt om å flektere og ekstendere aktivt i fingeren. Riktig plassering i seneskjeden ble bekreftet ved en skrapende følelse mellom kanylespissen og senen. Mange bruker også ultralyd-undersøkelse for å lokalisere riktig posisjon. Noen ganger kan gul væske aspireres fra betente seneskjeder. Injeksjonen skal være uten motstand og uten smerte.

Illustrasjon: Lee YK, Kam BS, Lee KW, Kim WJ, Choy WS – Journal of Korean medical science (2007). CC B-NC 3.0.

Prognose

Vellykket behandling med injeksjon lykkes i over halvparten av tilfellene. En av 800 er rapportert å få infeksjon (måtte opereres/dreneres) som mest alvorlige bivirkning.

Referanser

Jeanmonod R, 2020

Finsen V, Tidskr Nor Lægefor , 2001)

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book