209 Thyreoidea sykdommer, hypothyreose, Hashimotos, hyperthyreose, Graves

Jan Tore Gran and Øyvind Palm

ICD-10: E06.3 autoimmun thyreoiditt (Hashimotos), E05.0 Graves, tyreotoksikose. E06.5 (Riedels struma: IgG4 relatert)

Thyroksin (T4) og trijodothyronin (T3) produseres av cellene i follikkel-veggen og lagres i kolloidet. Dette inneholder også thyreoglobulin og thyreoidea-peroksidase (TPO). I serum bindes hormonene til tyroksinbindende globulin (70 %) (TBG), transthyretin og albumin. Produksjonen stimuleres av TSH. Ved autoimmun thyreoiditt kan TSH-reseptor anti-stoff (TRAS) ses ved Graves / hyperthyreose og antistoffer mot thyreoidea-peroksidase (anti-TPO) og mot thyreoglobulin (anti-Tg) ved hypothyreose påvises.

Autoimmun thyreoiditt medfører ofte forhøyet ANA-test og Revmafaktorer (RF) uten at systemisk bindevevssykdom eller revmatoid artritt foreligger. Likevel er forekomsten økt blant pasienter med systemisk lupus (SLE), Sjøgrens syndrom og revmatoid artritt.

Hypothyreose

Lavt stoffskifte (hypothyreose) forårsakes oftest av autoimmun skade i thyreoidea ved Hashimotos sykdom som også kalles kronisk lymfocytisk thyreoiditt. Sjeldne grunner er jodmangel, operasjoner, stråling og enkelte medikamenter.

Symptomer og kliniske funn (et utvalg)

 • Avaskulær nekrose av hofter beskrevet
 • Hoffmans syndrom: Hypertrofi av muskulatur, svakhet, evt. proksimal muskelsmerte
 • Karpal tunnel syndrom hos 7%
 • Kondrokalsinose og destruktiv kneleddsartritt og PIP-artritt rapportert
 • Kulde-følelse
 • Myalgi: stivhet, krampeliknende, etter fysisk aktivitet
 • Myopati med betydelig økning av CK er ikke sjelden. EMG er normalt
 • Pseudomyotoni
 • Synovial fortykkelse (antydet) og effusjon i fingerledd kan sees
 • Utmattelse
 • Vektøkning

Laboratorieprøver: Lavt T3 + Lavt T4 + høy TSH, anti-TPO (Hashimoto)

Ved Hypothalamisk / hypofysær hypothyreose er TSH også lav. Normale inflammasjonsparametere. ANA ofte økt (ved autoimmun thyreoiditt); se mer nedenfor

Hyperthyreose

Graves sykdom er den vanligste årsaken til høyt stoffskifte (hyperthyreose). I patogenesen blir thyroidea-kjertelen  overstimulert på grunn av høyt TRAS-antistoff. Toksisk adenom (knutestruma) er en annen årsak. Denne kan medføre lettgradig økt stoffskifte over tid.

Symptomer og  Kliniske funn

 • Acropachy: Bløtdelshevelse i hender og føtter med clubbing og periostltt
 • Myopati hos 70 % (ofte normal CK)
 • Osteoporose
 • Periartritt i skuldre hos 7 %
 • Pretibialt ødem med indurert hud og non-pitting ødem, peau d’orange
 • Søvnvansker
 • Takykardi
 • Uro
 • Vekttap
 • Øye-smerter (press bak øyne, dobbeltsyn, exsoftalmus)

Laboratorieprøver: Økt T3 + Økt T4 + Lav TSH.  Høy anti-TRAS: Gaves

Thyreoiditt

Definisjon: Autoimmun sykdom som kan medføre hypothyreose (Hashimotos sykdom) eller hyperthyreose (Graves sykdom)

Symptomer og Kliniske funn

 • Artralgier og myalgier vanlig.
 • Asymmetrisk diffus periartikulær hevelse i hender, evt. knær. Baker cyste / Overstrekning av seneapparatet.
 • Sikker assosiasjon til primært Sjøgrens syndrom.

Laboratorieprøver: Nesten halvparten har positiv ANA. Kan gi økt CK – hvilket også kan sees ved carbimazol-behandling. anti-TPO (Hashimoto), anti-TRAS (Graves/hyperthyreose).

Andre typer Thyreoiditt: Bakteriell. Subakutt (Kjempecelle / de Quervain). IgG4 relatert sykdomRiedel (fibroserende, IgG4 relatert sykdom). Hashimoto. Andre (Boeck / sarkoidose, amyloidose)

Litteratur

Nisihara R, 2018

Tagoe CE, 2012

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran and Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book