76 Skåring av sykdomsaktivitet og organskade. Kliniske verktøy (REV 051)

Læringsmål REV 051

Sykdomsaktivitet og organskade kan estimeres ved hjelp av standardiserte verktøy. Mange av disse er beskrevet under de ulike diagnosene i Kompendiet. Nedenfor er et utvalg med lenker til kalkulatorer som gjør beregningene lettere

Artrose

Bekhterevs sykdom / Ankyloserende spondylitt

Psoriasisartritt

Revmatoid artritt

 Spondyloartritt

Systemisk lupus (SLE)

Takayasus arteritt (Kerr et al 1994)

Aktiv sykdom kan defineres som minst 2 av:

 1. Systemiske manifestasjoner (feber, artralgi, myalgi o.l.)
 2. Forhøyet SR
 3. Vaskulær iskemi eller inflammasjon
  • Klaudikasjon
  • Reduserte eller manglende pulser
  • Stenoselyder
  • Vaskulær smerte (karotidyni)
  • Asymmetrisk BT
 1. Typiske angiografiske funn

Vaskulitt (GPA, MPA, EGPA og PAN)

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm, Ragnar Gunnarsson og Jan Tore Gran. All Rights Reserved.

Share This Book