201 SAPHO syndromet, (Synovitt – Akne- Pustulose – Hyperostose – Osteomyelitt). (REV 006, REV 056, REV 080)

Jan Tore Gran and Øyvind Palm

Kjennetegn på SAPHO

Smertefull hevelse i skjelettet, ofte i fremre thoraks og det aksial skjelettet.

Pustulose i huden.

Klinisk og bildediagnostisk diagnose.

Læringsmål REV 006, REV 056, REV 064, REV 080

ICD-10: M86.3

Definisjon

En 42 år gammel mann med pustulær psoriasis i håndflater de siste to måneder. Artritt påvist i venstre sternoclavicular-ledd. Hud-manifestasjoner ved SAPHO syndrom.

SAPHO: Synovitt – Akne- Pustulose – Hyperostose – Osteomyelitt. En gruppe sykdommer som likner hverandre klinisk og røntgenologisk ved en kombinasjon av hud og ledd/skjelett forandringer. Tilstanden har gjennom flere ti-år hatt ulike navn med varierende definisjon. Foto: Song X, Sun W, Meng Z, Gong L, Tan J, Jia Q, Yu C, Yu T – Experimental and therapeutic medicine (2014). CC BY 3.0

Historie

SAPHO ble først beskrevet av Chamot et al. i 1987.

Etiologi og Patogenese

Sykdomsårsakene er ukjente. Ingen sikker assosiasjon til HLA-B27, utenom i tilfeller assosiert med spondyloartritt. Det diskuteres om SAPHO er en undergruppe av psoriasis-artritt (og en spondyloartritt) eller en egen sykdom. Mest sannsynlig er SAPHO en autoimmun reaksjon trigget av infeksjoner/antigener hos genetisk disponerte individer (Assmann G, 2011).

Forekomst

SAPHO regnes som en sjelden sykdom. Estimert prevalens blant kaukasiere er 1/10.000 (McPhillips A,  2010). Det er flere undergrupper eller relaterte tilstander (se nedenfor) som kan debutere i alle aldre. Den klassiske formen debuterer oftest i 30-50 års alder og noe hyppigere blant kvinner.

Symptomer

44 år gammel kvinne som 6 år hadde skjelettsmerter i kjeven. Skjelettscintigrafi avdekket patologisk sklerose i høyre kjeve, fremre thoraks-vegg, venstre os pubis og ve femur (bildet).

Manifestasjoner fra hud, ledd og skjelett dominerer. Skjelett-manifestasjoner i form av osteitt og hyperostose, ledd-forandringer med synovitt, og entesopati er typisk. Lesjonene er ofte lokalisert til anteriore delen av brystkassen. I sjeldne tilfeller kan komplikasjoner som avklemming av v. subclavia, trombose av v. iliaca og vena cava superior sees. Foto: Matzaroglou Ch, Velissaris D, Karageorgos A, Marangos M, Panagiotopoulos E, Karanikolas M – The open orthopaedics journal (2009). CC BY -NC 3.0

Laboratorieprøver

Ingen spesielle tester. SR og CRP kan være normale eller forhøyet. Mild leukocytose og lett anemi forekommer.

Diagnosen

Diagnosen stilles på det kliniske bildet. Røntgen, CT eller MR vil vise osteolyse og hyperostose. MR kan evt. vise beninfarkter.

Det er foreslått flere sett diagnostiske kriterier, men ingen er tilstrekkelig evaluert (Rukavina I, 2015).

Subgrupper av SAPHO

Undergruppe 1; Ben- og leddsymptomer ved akne og hidradenitt

Særlig yngre personer med alvorlig akne. Nesten alle har artralgier, 1/3 har artritt. Oftest knær, ankler, hofter og lenderygg. Mange har myalgi, under 10 % har myositt. Hos noen få kommer det forandringer i ben og benhinner. Ingen økt dødelighet. Begrenset sykdomsvarighet. Behandles med NSAIDs. Hidradenitis suppurativa er en kronisk inflammatorisk sykdom kjennetegnet av residiverende ømme knuter og abscesser i armhulene og lyskene.

Undergruppe 2; Ben- og leddsymptomer ved palmoplantar pustulose (Pustuløs artroosteitt)

Pustulose arter seg som gulaktige blemmer i håndflater og/eller fotsåler. Revmatiske plager oftest i fremre brystvegg og rygg med hevelse og etter hvert forbening. Noen har artritt bl.a. i manubrio-sternal- og sterno-klavikularledd. NSAIDs.

Undergruppe 3. Sterno-kosto-klavikulær hyperostose

Det skjer en forbening mellom kragebenet og de to øverste ribbenene, evt. også i columna. Det kan utvikles betydelig hevelse som kjennes svært hard. Lokaliseres til mediale 2/3 av clavicula. Hodebunnsdermatitt rapportert. Diagnosen stilles på røntgen. NSAIDs.

Undergruppe 4. Kronisk tilbakevendende multifokal osteomyelitt (CRMO)

Begynner gjerne i barnealderen og blir ofte feiltolket som infeksjon. Oftest i lange rørknokler samt bekken. Det kommer rødhet, varme, hevelse og noe feber. Begrenset varig-het, residiverende, multifokal. NSAIDs. Diagnose ved røntgen eller CT-undersøkelse. Litteratur: Johnsson A, 2015. Noen velger å klassifisere CRMO som en autoinflammatorisk sykdom (inflammasjon uten tilstedeværelse av autoreaktive T-celler eller auto-antistoffer). Hit hører sykdommer som Cherubisme (debutalder 2-5 år, benet hevelse av kjeveben, radiologiske cystiske lesjoner) og Majeeds syndrom (debutalder 0-2 år, CRMO, anemi og dermatose – oftest som Sweets syndrom). Histologisk er CRMO og SAPHO like (Monsour PA, 2010). Vennligst les mer om CRMO i kapitlet om autoinflammatoriske sykdommer.

Undergruppe 5. Overgangsformer

Differensialdiagnoser

SAPHO syndrom er en eksklusjons-diagnose. Andre, lignende sykdommer må utelukkes.

Voksne og barn: Osteomyelitt, lymfom, osteosarkom, metastaser, psoriasisartritt, Pagets sykdom, Tietzes syndrom, Sweets syndrom.

Barn: DIRA (autoinflammatoriske sykdommer), Ewing sarkom, histiocytose

Behandling

NSAIDs er første-valget ved begrenset sykdom. Ved tegn til inflammasjon og betydelige smerter er Prednisolon 10-20mg i en begrenset periode aktuelt. Metotreksat og TNF-alfa hemmere brukes i ellers terapiresistente tilfeller. Ustekinumab har også effekt. I sjeldne tilfeller brukes bisfosfonater, IL-1 hemmer (anakinra) eller IL-17 hemmer.

Litteratur

Rukavina I, 2015

Firinu D, 2016

Gran Tidsskriftet 1993; 113: 1579-80 og 1852-3

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran and Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book