107 Revmatisk feber (febris revmatica, giktfeber)

Øyvind Palm

Læringsmål 056 

ICD-10: I00 (uten hjerte-manifestasjon)

Definisjon

Akutt leddbetennelse (artritt) hos barn fra 5 års alder 2-3 uker etter ubehandlet halsinfeksjon med streptokokk A. Kalles også giktfeber. Leddbetennelsene er smertefulle og flytter seg fra ledd til ledd. Hvert ledd angripes i 1-14 dager. Revmatisk feber er sjelden i Vest-Europa, vanligere i deler av Afrika, Asia og Sør-Amerika.

Sykdomsårsaker

Reaksjon b-hemolyserende Streptokokker Gruppe A. Disse bakteriene utløser hals- og mandelbetennelse (tonsilitt) betennelse. Sykdommen er en følge av immunsystemets antigen-antistoff reaksjon på infeksjonen.

Symptomer

Revmatisk betennelse (uten infeksjon) som angriper flere organer.

Vanligste form angriper leddene, medfører høy feber og hjerte- manifestasjoner

Den sjeldnere typen domineres av langsommere debut av sykdom i CNS uten høy feber, og andre manifestasjoner kan være fraværende

Ledd (over 50%)

 • Vandrende (migrerende) fra ledd-ledd
 • Leddsmerter
 • Artritt
 • Knær, ankler, albuer og håndledd

Hjertet (50-70%)

 • Myokarditt
 • Hjerteklaffer (oftest mitralklaffen)

Hud og underhud (ca. 10%)

 • Erythema marginatum
 • Knuter under huden (noduli)

Sentralnervesystemet og hjernen (CNS, ca. 20%)

 • Sydenhams chorea
 • Sent symptom. Begynner 1-6 måneder etter halsinfeksjonen

Undersøkelsesfunn

 • Leddsmerter (artralgi) og hovne, varme ledd (artritt) påvises ved legeundersøkelse, ultralyd- eller MR- undersøkelser
 • Hjertet undersøkes med EKG, blodprøver og ultralyd. Mitralklaffen og aortaklaffen
 • Hud- og nerve-manifestasjoner påvises ved legeundersøkelse

Diagnostiske kriterier 

(Szylgieska I, 2018)

Jones (2015): Enten minst to hovedkriterier eller ett hovedkriterium + to minorkriterier

Hovedkriterier

 1. Polyartritt (oftest i store ledd)
 2. Hjertemuskelbetennelse (peri-, myo-, endo-karditt) og hjerteklaff-manifestasjon
 3. Chorea minor (Sydenham) (ekstrapyramidal hyperkinesi, hypotoni)
 4. Erytehema anulare (blekt rødt, ringformet, vanligst på truncus, flyktig)
 5. Revmaknuter (knuter, noduli under huden)

Minorkriterier

 1. Leddsmerter (artralgi)
 2. Feber
 3. EKG forandringer med forlenger PR intervall
 4. CRP eller senkningsreaksjon (SR) forhøyet

Differensialdiagnoser

Behandling

 • Paracetamol eller Naproksen mot smerte
 • Ved hjertebetennelse gis kortikosteroider
 • Penicillin i minst 10 dager. Deretter forebyggende (residivprofylakse) med langtidsvirkende intramuskulært Penicillin 1 x /måned i 10 år. Ved sikker «compliance» er tabletter et alternativ
 • Noen anbefaler behandling til 21 års alder og lengre.

Prognose

 • Ledd- og hudsymptomene går over etter få uker
 • Hjertesykdommen kan være problematisk og er årsaken til langvarig forebygging med Penicillin

Litteratur

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book