127 Revmatisk feber (febris revmatica, giktfeber)

Øyvind Palm

Kjennetegn på revmatisk feber

 • Artritt / artralgi i store ledd
 • Feber
 • Utmattelse, dyspne kan skyldes kardial affeksjon med auskultatorisk pansystolisk bilyd.
 • Choreiforme bevegelser med endret oppføsel
 • Erythema marginatum og subkutane knuter er relativ sjeldne manifestasjoner
Læringsmål 056  Revmatologen skal ha god kunnskap om de viktigste differensialdiagnostiske overveielser ved revmatisk sykdom hos barn i ulike aldre.

ICD-10: I00 (uten hjerte-manifestasjon)

Definisjon

Erythema marginatum på truncus ved revmatisk feber. Typisk ringformet med sentral avblekning.

Revmatisk feber begynner som akutt leddbetennelse (artritt) hos barn fra 5 års alder 2-3 uker etter ubehandlet faryngitt med streptokokk A. Kalles også giktfeber og febris rheumatica. Leddbetennelsene er smertefulle og flytter seg fra ledd til ledd (migrerende). Hvert ledd angripes i 1-14 dager. Revmatisk feber er sjelden i Vest-Europa, vanligere i deler av Afrika, Asia og Sør-Amerika. Karditt er en fryktet komplikasjon. Illustrasjon: Binotto M, Guilherme L, Tanaka A  Images in paediatric cardiology (2002). CC BY-NC-SA 3.0.

Sykdomsårsaker

Reaksjon på β-hemolyserende Streptokokker Gruppe A (GAS). Disse bakteriene utløser faryngitt / tonsilitt og infeksjoner i huden. Sykdomsmekanismene er ikke helt forstått. En autoimmun reaksjon med antistoff-produksjon antas oppstå via “molecular mimicry” mellom bakterie-spesifikke epitoper og lignende strukturer hos den angrepne. Immunkomplekser dannes mellom antistoffene og vevet med påfølgende aktivering av inflammatorisk kaskade og vevskade (Carapetis JR, 2016).  Tilstanden er således er en følge av immunsystemets antigen-antistoff hyperreaksjon på infeksjonen hos disponerte personer.

Epidemiologi

De fleste er er barn 5-14 år gamle. Jenter litt oftere enn gutter. Andelen som utvikler revmatisk feber etter GAS infeksjon er svært lav, men blant de infiserte er residivforekomsten høy hvis ikke forebyggende tiltak gjøres. Ved residiverende sykdom utvikler 50 -75% hjertesykdom (Carapetis JR, 2000).

Symptomer

Revmatisk betennelse (uten infeksjon) som angriper flere organer. Vanligste form angriper leddene, medfører høy feber og hjerte- manifestasjoner. Et sjeldnere forløp domineres av langsommere debut av sykdom i CNS uten høy feber, og andre manifestasjoner kan være fraværende.

Ledd

 • Vandrende (migrerende) fra ledd-ledd
 • Leddsmerter
 • Artritt
 • Knær, ankler, albuer og håndledd

Hjertet

 • Arytmi
 • Myokarditt
 • Hjerteklaffer (oftest mitralklaffen)
 • Hjertesvikt

Hud og underhud (ca. 5%); (Webb RH, 2015)

Sentralnervesystemet og hjernen 

 • Sydenhams chorea
  • Sent symptom. Begynner 1-6 måneder etter halsinfeksjonen
 • Endret oppførsel

Undersøkelsesfunn

Diagnostiske kriterier 

Jones (2015): Enten minst to hovedkriterier eller ett hovedkriterium + to minorkriterier

Hovedkriterier

 1. Polyartritt (oftest i store ledd)
 2. Hjertemuskelbetennelse (peri-, myo-, endo-karditt) og hjerteklaff-manifestasjon
 3. Chorea minor (Sydenham) (ekstrapyramidal hyperkinesi, hypotoni)
 4. Erytehema anulare (blekt rødt, ringformet, vanligst på truncus, flyktig)
 5. Revmaknuter (knuter, noduli under huden)

Minorkriterier

 1. Leddsmerter (artralgi)
 2. Feber
 3. EKG forandringer med forlenger PR intervall
 4. CRP eller senkningsreaksjon (SR) forhøyet

Szylgieska I, 2018

Differensialdiagnoser

Behandling

Paracetamol eller Naproksen mot smerte. Ved karditt gis kortikosteroider

Antibiotika

-Akutt-behandling: Penicillin i minst 10 dager

-Residivprofylakse med langtidsvirkende intramuskulært Penicillin 1 x /måned i 10 år eller lenger ved hjerteaffeksjon (Webb RH, 2015). Ved sikker «compliance» er tabletter et alternativ til injeksjoner. Residiv er mindre vanlig etter 25-30 års alder. Noen anbefaler derfor å stanse behandlingen etter 7 års profylakse dersom pasienter er fylt 25 år. Dersom hjerte-affekesjon har forligget, er imidlertid lengre profylakse til 30-35 år ved moderate manifestasjoner og til 40 år ved gjennomgått alvorlig relatert hjertesykdom (Carpetis JR, 2005).

Prognose

Ledd- og hudsymptomene går over etter få uker. Hjertesykdommen kan være problematisk og er årsaken til langvarig forebygging med Penicillin

Litteratur

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book