254 Rehabilierting (REV 085, REV 087, REV 088, REV 089)

Rehebilitering og opptrening ved revmatisk sykdom

Øyvind Palm

Læringsmål REV 085, REV 087, REV 088, REV 089

Definisjon

Ved rehabilitering skal sosial- og helsetjenester bidra til at pasienten gjenvinner fysisk, kognitiv og sosial funksjonsevne som er tapt på grunn av sykdom eller skade.

Ulike faggrupper samarbeider med brukeren i rehabiliteringsprosessen. Et fleksibelt samarbeid der den ulik type kompetanse blir samordnet for å oppnå et felles mål er sentralt. Brukerperspektivet er sentralt og forutsetter at brukeren deltar aktivt i å utforme mål for rehabiliteringen, og være med å avgjøre hvilke tiltak som velges (Store Norske Leksikon, 2020).

For pasienter med revmatoid artritt og tilsvarende kroniske inflammatoriske leddsykdommer anvendes blant annet kombinasjoner av fysioterapi, fysisk trening, kognitive metoder, diett og pasientopplæring. Rehabiliteringsteamet er tverrfaglig og kan bestå av  revmatolog, fysikalsk medisiner, ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom,  sykepleier, ernæringsfysiolog, psykolog og revmakirurg. Det er vist at pasientene har effekt av rehabilitering, men virkningen taper seg etter noen måneder (Uhlig T, 2016).

Opptreningsinstitusjoner

Opptrening og rehabilitering ved revmatisk sykdom som systemisk bindevevssykdom, vaskulitt eller en vanligere kronisk, revmatisk sykdom, kan være aktuelt på en opptreningsinstitusjon.

Innholdet i opptrening og rehabilitering av revmatisk sykdom

 • Informasjon om sykdommen og behandlingstiltak
  • Lege
  • Sykepleier
  • Andre
 • Fysisk opptrening
  • Veiledet av fysioterapeut/treningsterapeut
 • Hjelpemidler for å fungere bedre
  • Ergoterapeut
 • Sosiale konsekvenser av sykdommen
  • Sosionom
 • Psykisk mestring og hjelp ved kronisk sykdom
  • Psykolog
  • Lege
  • Andre

Opptrening ved revmatisk sykdom i varmt klima

Rehabilitering i varmt klima gjelder barn, ungdom og med enkelte (sikre) diagnoser

Søknad om behandlingsopphold i varmt klima sendes av lege (oftest fastlegen) til Behandlingsreiser ved Oslo Universitetssykehus. Husk å lese betingelsene nøye.

Rehabilitering og opptrening av revmatisk sykdom i Norge

Rehabilitering ved opptreningsinstitusjon i Norge er aktuelt for alle kroniske, revmatiske sykdommer når behovet foreligger. Et opphold innebærer ofte et opphold med overnattinger, undervisning, behandlinger og måltider over omtrent tre uker.

Søknad om behandlingsopphold i Norge sendes oftest av fastlegen og fortrinnsvis til opptreningsinstitusjon innen egen helseregion.

 • Mer informasjon om opptreningsinstitusjoner her:
 • Det finnes veldig mange opptreningsinstitusjoner, men ikke alle er aktuelle for din sykdom. Lokalisering innen din helseregion er det vanligste.

Et utvalg opptreningsinstitusjoner i Norge

Innhold i søknadene om rehabilitering

 • Sikker (dokumentert) diagnose
  • Hva diagnosen bygger på
 • Vedlegg, for eksempel en rapport fra tidligere opphold, epikrise fra spesialist eller sykehus hvis tilgjengelig
 • Andre behandlingstiltak som er forsøkt
 • Hvordan helsetilstanden er fysisk (aktuell og andre sykdommer) og mentalt (er opptrening tilrådelig?). Vedlegge resultat av aktuelle undersøkelser (røntgen, CT, MR og andre)
 • Hva er målet med oppholdet, for eksempel:
  • Øke evnen til å mestre sykdommen og konsekvensene bedre
  • Informasjon og smertebehandling
  • Hjelp til å komme over en dårlig sykdomsperiode
  • Gjenvinne funksjonen etter en komplikasjon
  • Fysisk opptrening under nødvendig veiledning

Litteratur

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book