19 Punksjon, aspirasjon og injeksjon i seneskjeder og bursa REV 020

Øyvind Palm

Triggerfinger. Ultralyd viser tenosynovitt (A). Injeksjonsbehandling (B).

Læringsmål REV 020

Indikasjoner: Punksjon og injeksjoner i seneskjeder og bursa kan gjøres med eller uten ultralyd ved tendosynovitt, tendovaginitt, bursitt eller entesitt. Bakenforliggende inflammatoriske sykdom er ofte revmatoid artritt, psoriasisartritt eller andre spondyloartritter. Illustrasjon: Daftary AR, Karnik AS – The Indian journal of radiology & imaging (2015 Jul-Sep). CC BY-NC-SA 3.0

Ofte benyttes injeksjon med kortikosteroid og lokalanestetika i alt 0,6 – 2 ml med like deler av betametason (Celeston Chronodose) og Xylocain 1 % uten adrenalin.

Kontra-indikasjoner for leddpunksjon: Sepsis, bakteriemi og infeksjoner i huden. Forsiktighet også ved andre tegn til infeksjon. Bruk av platehemmer (ASA) eller antikoagulantia trenger ikke være kontraindikasjon fordi blødningsfaren forventes å være lav. Injiser aldri kortikosteroider under føtter, fordi medfølgende subkutan fettatrofi vil skape belastningsproblemer på sikt.

Triggerfinger (stenoserende tendosynovitt, digitus saltans)

Fingeren henger seg opp i flektert stilling. Ofte forårsaket av overbelastning, degenerativ tilstand, men også ved synovitt og artritt-sykdommer, inklusiv revmatoid artritt.

Andre seneskjeder

Små seneskjeder i på ekstensor-siden av hender, ved ankler og tær kan injiseres med god effekt.

Håndflaten med n. medianus ved håndleddet og ut i finger 1-4. Illustrasjon: Toverud K

Karpal tunnel syndrom (canalis carpi)

Injeksjon kan redusere perineural inflammasjon, lokal hevelse og redusere nerve-kompresjonen. En kan med fordel bruke ultralydveiledet punksjon og injeksjon. Residivraten er likevel noe høyere enn ved kirurgisk behandling.

Rotator cuff (skulder)

Det kan være vanskelig å lokalisere pågående inflammasjonen i skulderen og dermed kan effekt av injeksjon være usikker. Hodet av den lange biceps-senen og subacromial bursa er strukturer som injiseres.

Laterale humerus epikondyl

Injeksjoner har sjelden overbevisende effekt.

Litteratur

Freire V, Semin Muskuloskjelett Radiol, 2016

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book