178 Polynevropati (REV 197)

Øyvind Palm

Læringsmål: REV 197

Definisjon

Polynevropati er en nerve-manifestasjon som skader mange nerver forekommer samtidig. Typisk angripes føtter, deretter ankler, legger og hender, men i prinsippet kan alle nervene utenfor hjernen og ryggmargen (Sentralnervesystemet, CNS) blir skadet (de perifere nervene). Oftest merkes vedvarende, kronisk nummenhet og redusert følelse i føtter og/eller hender. Polynevropati ved revmatisk sykdom er ikke sjelden, men sykdomsårsakene er flere, (vennligst se nedenfor). Ved flere typer blodårebetennelse (vaskulitt) er polynevropati en del av sykdomsbildet.

Epidemiologi

Det er også økt forekomst ved systemiske bindevevssykdommer og ved vaskulitt. Det finnes mer enn 50 forskjellige typer polynevropati som samlet forekommer hos omtrent 3% av befolkningen.

Sykdomsårsak

Medfødt disposisjon (arvelig)

Ervervet polynevropati (mange sykdommer kan ha polynevropati som komplikasjon, vennligst se nedenfor)

Symptomer

  • Begynner ofte i føtter. Hvis videre utvikling, kan symptomer utvides til legger og mot knær. Deretter også angripe hender. Kronisk forløp omfatter ofte begge sider av kroppen (for eksempel begge føtter). Utvikler seg over flere år. Numment, stikkende ubehag. Overømfintlig. Vanskelig å kjenne kulde og varme. Ustøhet ved gange. Redusert muskelkraft

Akutt symmetrisk perifer polynevropati (lik på høyre og venstre side): Guillain-Barre syndrom: Autoimmun årsak. Forekommer også blant barn

Asymmetrisk form (ikke lik på høyre og venstre side av kroppen): Multifokal motorisk nevropati: Reduserer muskelkraft i flere områder. Oftest en arm. Omtrent 50% har IgM antistoff mot gangliosid GM1

Subakutt debut (ganske rask start) / assosierte sykdommer: 

Andre: Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati, Anti-MAG perifer nevropati, Para-neoplastisk fenomen ved kreft, Lymfom, Myelomatose, Diabetes mellitus, Hypotyreose (lavt stoffskifte), Kronisk nyresvikt, Alkohol (Høyt forbruk over flere år (måle CDT)), Toksisk (Forgiftninger), Medikamenter mot kreftsykdom (Cellegift, Sjekkpunkthemmere), Furadantin (antibiotikum mot kronisk urinveisinfeksjon), Thalidomid, Tungmetaller (Kvikksølv), PVP syndromet (ved intravenøst stoffmisbruk/narkomane). Fabrys sykdom (arvelig enzymdefekt, debut ved 5-10 års alder hos gutter, 10 år senere blant jenter, nummenhet, mage-kramper, tørr hud, purpura-lignende eksem, synsforstyrrelser, hørselstap, eggehvite (proteiner) i urin). Porfyri. Kryoglobulinemi syndrom (oftest også monoklonal komponent). Sarkoidose. Borrelia (Subakutt kranial nevropati eller smertefull asymmetrisk polynevropati). Lepra

Langsom symptomutvikling (måneder-år) / assosierte sykdommer

Hovedsakelig redusert følelse (sensorisk, sensomotorisk): Autoimmune sykdommer generelt, Bindevevssykdommer (Sjøgrens syndrom, Systemisk lupus erythematosus (SLE)), Andre autoimmune sykdommer: Revmatoid artritt (RA), cøliaki.  Diabetes mellitus, Alkohol, Nyresvikt, Vitamin B 12 -mangel, Folsyre mangel, Vitamin B 1 -mangel, Hypotyreose (lavt stoffskifte), Sjeldne metabolske «stoffskifte sykdommer», «Critical illness»-polynevropati etter livstruende sykdom, Multifokal motor nevropati, motornevronsykdom (amyotrofisk lateral sklerose), Amyloidose, HIV, Hepatitt B og Hepatitt C, ,Fabry sykdom (arvelig, blant gutter),  Unge menn, brennende smerter i hender og føtter, Tynnfiber-nevropati /small fiber nevropathy, alfa-galaktosidase A-aktivitet i leukocytter, Tangier-sykdom (Familiær alpha-lipoprotein mangel), Remitterende asymmetrisk sensorisk polynevropati, Lavt HDL-kolesterol.

Idiopatisk (ukjent årsak): Langsomt økende symptomer, utgjør omtrent 50% av tilfellene, oftest voksne over 50 års alder

Utredning

Sykehistorie: Disponerende sykdommer: Vennligst se ovenfor. Begge kroppshalvdeler eller ensidig, Kraftsvikt. Autonome nervesystem: Uvanlig svette, Inkontinens, Fordøyelsesbesvær, Ømfintlig for temperatur forandringer

Klinisk undersøkelse: Utbredelse, Sensorisk (følelse), motorisk (muskelkraft), Hulfot og hammertær: Charcot-Marie-Tooth med mange (minst syv) forskjellige, genetiske typer). Type 2, kan debutere etter 60 års alder, Multifokal motorisk nevropati: Asymmetri, oftest en arm. 50% har IgM antistoff mot gangliosid GM1

Blod og urinprøver: Fastende blodsukker og HbA1c (Diabetes), Celle-tellinger, lever-, nyre- og thyreoidea- funksjonsprøver, B12 og Folsyre, Protein- og urin elektroforese, Kryoglobuliner, Antistoff tester (ANA med subgrupper og anti DNA, ANCA, CCP/ ACPA, Hepatitt B og Hepatitt C, Borrelia), Komplement-faktorer C3 og C4. Urin stiks. 

Nevrografi (nevrofysiologisk): vanlig metode ved symptomer på polynevropati. Motornevronsykdom (ALS) har normal nevrografi.

Tynnfiber nevrografi i spesielle tilfeller: Ved normal nevrografi, men redusert temperaturfølelse og/eller smerter

Spinalvæskeundersøkelse (nevrolog): Mistanke om demyeliniserende tilstand, nevro-borreliose (Lyme sykdom)

Diagnosen

Stilles på bakgrunn av typisk sykehistorie, kliniske funn og målinger

Behandling

Behandling av eventuell bakenforliggende sykdom. Avhengig av symptomer og eventuelle komplikasjoner

Henvisning til nevrolog

Alle med økende symptomer, lammelser (pareser) eller ustøhet

Differensialdiagnoser

Fibromyalgi og lignende kroniske smertetilstander. Multiple sklerose. Canalis carpi syndrom (nervus medianus kompresjon). Restless legs syndrom (urolige ben). Behov for å stå opp å gå om natten.

Litteratur

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book