188 Perikarditt ved revmatisk sykdom (REV 117)

Jan Tore Gran

Læringsmål REV 117

ICD-10: I30.0 (akutt)

Symptomer

10 år gammel afro-karibisk jente med perikard-tamponade som initialt symptom på juvenil SLE. EKG viser tegn forenelig med perikard-tamponade.

Feber, smerte, særlig når en ligger flatt (“Må sitte oppe hele natten”) eller tegn på mye perikardvæske (dyspne, utmattelse, hypotensjon). Illustrasjon: Maharaj SS, Chang SM – Pediatric rheumatology online journal (2015). CC BY 4.0

Årsaker

Indremedisinske

 • Etter akutt hjerteinfarkt
 • uremi
 • ca. metastaser

Infeksiøse

 • Bakterielle: tbc., febris rheumatika, chlamydia pneumonie, stafylokokker, streptokokker, pneumokokker. Virus: coxsachie og ECHO, Epstein Barr, hepatitt B, cytomegalo histoplasmose

Inflammatoriske

Røntgen: Perikarditt som debutsymptom ved ved SLE. Samme pasient som i bildet ovenfor (EKG).

Illustrasjon: Maharaj SS, Chang SM – Pediatric rheumatology online journal (2015). CC BY 4.0

Utredning

 • Klinisk undersøkelse:
  • Som for utredning av systemsykdom
 • Laboratorium:
  • SR, CRP, leverenzymer, hvite, trombocytter, diff, perifert blodutstryk, elektroforese, AST, ANA, ANCA, virusantistoffer, c. pneumonie, Urin,

Bildediagnostikk

 • Ekkokardiografi
 • CT thoraks
 • MR av hjertet
 • EKG
 • Spesielle undersøkelser:
  • Perikardiocentese m. analyse av perikardvæske: hvite, cytologi

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran. All Rights Reserved.

Share This Book