187 Paratyreoidea-sykdommer

Jan Tore Gran and Øyvind Palm

Hyperparatyreose

ICD-10: E21.0 (primær). E21.1 (sekundær)

Definisjon: Ved hyperparatyreose skiller en eller flere av biskjoldbruskkjertlene ut for mye parathormon (PTH). Dette medfører at kalsium i blodet stiger.

Epidemiologi: Prevalens hos voksne 0,1-0,5 %. Kvinner/menn = 3 : 1. Hyppigst mellom 40-60 år.

Patogenese: Primær: Hypersekresjon av parathormon på grunn av godartet svulst (adenom) i en av biskjoldbruskkjertlene (paratyreoidea).  ved Arvelige former er sjeldne, men kan medføre hyperplasi i flere av kjertlene. Sekundær: Reaksjon på hypokalsemi

Parathormon (PTH): Mobiliserer kalsium fra benvev. Stimulerer kalsium-resorpsjon i tarm. Øker kalsium-reabsorpsjonen i nyretubuli. Nedsetter fosfat reabsorpsjonen i nyretubuli

Symptomer. Ofte stilles diagnosen ette at det tilfeldig er påvist forhøyet kalsiumnivå i blodet.

Revmatologiske og andre manifestasjoner

 • Artralgier hos 60 %. Ingen uttalt morgenstivhet.
 • Ben-resorpton. Foruten falangene sees subperiostal benresorpsjon i humerus og de distale epifyser av klaviklene.
 • Deformiteter og benbrudd hos de mest alvorligst rammede sees
 • Hyperkalsemi
 • Hypermobilitet, muligens utløst av PTH. Kan bedres etter korrigering av kalsiumstoffskiftet.
 • Hyperurikemi hos 25 %, men sjelden at pasientene utvikler arthritis urica.
 • Kondrokalsinose hos 10-40 %, og akutte anfall sees gjerne postoperativt.
 • Osteopeni og osteoporose
 • Senefeste-rupturer (quadriceps, Akilles og patella), myalgi, karpal tunnel syndrom og osteitis fibrosa cystica (bensmerter, evt. med subperiostal resorpsjon av falangene — “Brown tumores”) forekommer.
 • “Rugger-Jersey spine” opptrer ofte som sklerotiske bånd langs øvre og nedre deler av virvellegemene.

Behandling: Det er viktig å ha tilstrekkelig vitamin-D i blodet for å senke PTH nivået. Tilskudd av 20 µg (tilsvarer 800 IE vitamin D). Kirurgisk fjerning av paratyreoidea-adenom.

Litteratur: Wen HY, 2010


Hypoparatyreoidose

ICD-10: E89.2 (etter kirurgi)

Definisjon: Sjelden tilstand som skyldes for lav produksjon av parathormon (PTH).

Patogense: Vanligste årsak er kirurgisk behandling på halsen som medfører at  paratyreoidea-kjertlene blir fjernet eller etter strålebehandling på halsen. Hypoparatyreoidisme kan også utløses av autoimmun sykdom, for lavt magnesium og kortikosteroider ved SLE.

Symptomer

 • Begynner ofte gradvis med økende episodiske symptomer i forløpet.
 • Nevromuskulær irritabilitet og depresjon
 • Parestesier
 • Subkutane knuter.
 • Sklerose omkring iliosakralledd og syndesmofytter.
 • Subkutan kalsifisering omkring skuldre og hofter.

Behandling: Normalisering av kalsium og fosfat i blodet

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran and Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book