93 Pannikulitt (REV 036, REV 080)

Jan Tore Gran and Øyvind Palm

Kjennetegn på pannikulitt

Smertefulle eller ømme, ofte rød-fiolette (inflammerte) knuter i fettvev.

Ulcerasjoner er uvanlig

Pannikulitt (ved pankreas-cancer) hos en 84 år gammel mann som debuterte med epigastrie-smerter, vekttap, polyartritt og subkutane knuter (pannikulitt)

Læringsmål REV 036, REV 080

ICD-10: M79.3

Definisjon

En inflammatorisk reaksjon i det subkutane fettvevet. Pannikulitt kan forårsakes av en rekke sykdommer, inklusiv SLE (lupus profundus). Illustrasjon: Chee C – Journal of medical case reports (2009). CC BY 3.0

Symptomer

Pannikulitt mistenkes ved smertefulle, dype lesjoner oppstår i fettvev. Pannikulitt kan histopatologisk inndeles i ulike typer.

Lobulær pannikulitt

 • Alfa-1 antitrypsin mangel
 • Cytofagisk pannikulitt (Obs! T-celle lymfom)
 • Eosinofil pannikulitt (etter insektsstikk)
 • Kalsifiserende pannikulitt
 • Kortikosteroid utløst
 • Kuldeindusert (Popsicle /is pannikulitt, oftest hos små barn som har spist is på pinne)
 • Lipodystrofi
 • Pankreas-pannikulitt: fettnekrose, klinisk og biokjemisk affeksjon av pankreas
 • Selvpåførte skader i fettvev
 • Skleroserende pannikulitt: oftest på grunn av kronisk venes insuffisiens i underekstremitetene, (“inverted wine bottle”)
 • Subkutan granulomatose (Rothman-Makais syndrom)
 • Systemisk bindevevssykdom
 • Traume
 • Weber Christians sykdom: Residiverende lobulær pannikulitt med fettnekrose

Septal pannikulitt

 • Blandet pannikulitt
 • Erythema nodosum (Miescher mikrogranulomer)
 • Lupus pannikulitt
  • Hos 3 % av SLE pasienter
  • Ansikt, hodebunn, øvre thoraks, glutealt
 • Villanovas sykdom

Pannikulitt med vaskulitt

Laboratorieprøver

Ved klinisk mistanke tas halsprøve på streptokokker, IGRA-test bør tbc og rtg. eller CT thoraks for sarkoidose / tbc -tegn. Pankreas-lipase / amylase og α1-antitrypsin.

Pannikulitt med inflammasjon i fettvev ved pankreatitt.

Vevsprøve

Biopsi er ikke nødvendig ved typisk erythema nodosum, men kan være nyttig i andre tilfeller. Ev. biopsi må omfatte subcutis. Histologisk bilde viser pannikulitt med karakteristisk nekrose i fettvev.

Histologien kan si noe om sykdomsstadiet: Neutrofile leukocytter ses tidlig, etterfulgt av makrofag infiltrasjon og granulom-dannelse. Fibrose indikerer sent stadium. Illustrasjon: Bednarek A, Bartoszak L, Samborski W – Postȩpy dermatologii i alergologii (2015). CC-BY-NC-SA 4.0.

Behandling

Avhengig av utløsende årsak. Symptomatisk kan NSAIDs være aktuelt. Kortikosteroider i uttalte tilfeller. DMARDs bare i residiverende, vanskelige forløp.

Litteratur

Velasco ML, 2018

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran and Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book