168 Noduli, revmatiske knuter i hud og underhud (subkutant)

Jan Tore Gran and Øyvind Palm

 

ICD-10: L95.8 (revmaknute)

Definisjon

Nodulus betyr egentlig knute, d.v.s. en samling av vev

Ulike typer noduli

 • Angiolymfoid hyperplasi: Eosinofili, dysproteinemi, lymfadenopati
  Revmaknuter på strekke-siden distalt for begge albueledd ved revmatoid artritt. Indian Dermatol Online.
 • Benign nodulose: Yngre, ingen leddmanifestasjoner
 • Chilblain lupus: Utvikler med tiden typiske DLE plakk
 • Dermatofibrom: 3-10mm, røde/rosa/gule/brune, ømme, kan klø, distale undereks, positivt Fitzpatricks tegn (ved rynking kommer det en inndragning over knuten).
 • Erythema elevatum diutinum: Ømme, erytematøse, blå-fiolette eller brun-røde over benede prominenser, ledd-nært, histologi viser vaskulitt. Beskrevet ved SLE, lymfom, myelodysplasi, IBD, RA og relapsing polychondritt.
 • Febris rheumatica: Migrerende artritt, hjerte, nyre, eksantem
 • Fibroblastisk revmatisme: Ofte sklerodaktyli, ledd-deformiteter
 • Granuloma annulare: Utslettet utvikler annular form, granulomatøs betennelse, solitære eller multiple, legger, hender, panne, hodebunn, nates, < 4 cm, ikke smertefulle, normal overliggende hud
 • Knuckle pads (Garrods pads): Benigne fibromer over små-ledd på hender og føtter. Kan forårsakes av friksjon eller trykk. Assosiert med: Bulimi, Peyronies sykdom, Dupuytrens kontraktur, Ledderhoses syndrom (plantar fibromatose), Bart Pumphrey syndrom. Knuckle pads, Porselensnegler, Leukonychia og døvhet.
 • Multisentrisk retikulohistiocytose: Rødlig-brune, destruktiv artritt (spesielt DIP), typisk histologi, assosiert med cancer
 • Pannikulitt, Weber Christians sykdom: Ulcererende hudlesjoner
 • Polyarteritis nodosa (PAN): Ingen ekte kutan nodulose, men skyldes aneurismer
 • Revmatoid artritt: Trykkutsatte steder, polyartritt, seropositive. RA-noduli i CNS er også beskrevet (Takahashi M, 2014). Illustrasjon: Jagadeesan S, Shenoy P, 2017. CC BY-NC-SA 3.0
 • Sarkoidose: Oftest utvikles andre organmanifestasjoner i tillegg, dype noduli
 • Urinsyregikt. Arthritis urica (tophi)
 • Diverse:
  • Nodulær amyloidose. Xanthom. Ganglion. Epidermale cyster. NoduIært malignt melanom. infeksjoner (tbc m.m.). Multiple, evt. SLE, HIV eller leukemi

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran and Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book