112 Nasjonalt Kompetansesenter for Barn og Ungdom (NAKBUR) (REV 059)

Øyvind Palm

Foto: PxHere. CC0

Læringsmål  REV 059

Nasjonalt kompetansesenter REV 059

Uansett debutalder og revmatisk diagnose krever barn spesiell oppmerksomhet blant annet i forhold til fysisk og mental modning, skole og utdanning. Av den grunn er det opprettet et nasjonalt kompetansesenter NAKBUR som benyttes i stor grad av pasienter, pårørende og fagpersoner fra hele landet.

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book