20 Mikroskopi av leddvæske. Urinsyre- og pyrofosfatkrystaller (REV 012, REV 069)

Jan Tore Gran and Øyvind Palm

Multiple når-formede urinsyrekrystaller ved urinsyregikt med tofi.

Læringsmål REV 012REV 069

Leddvæske-mikroskopi med polarisasjonsfilter

Undersøkelse av krystaller I leddvæske er en billig og nyttig metode for diagnostikk av urinsyregikt og kondrokalsinose (pyrofosfatkrystaller).

McCarty og kolleger innførte leddvæskeundersøkelse med polarisert lys i 1969, og metoden har holdt seg som “gullstandard” for diagnostisering av urinsyregikt og kondrokalsinose. Imidlertid har mange rapporter vist at resultatene er avhengig av undersøker (variabel inter-rater reliabilitet) og ikke optimal i en klinisk setting (McGill NW, 1991). Spesielt kan identifisering av pyrofosfatkrystaller være problematisk. Illustrasjon: Verma S, Bhargav P, Toprani T, Shah V – Indian journal of dermatology (2014). CC BY-NC-SA 3.0

Pyrofosfatkrystaller ved kondrokalsinose.

Oppbevaring av leddvæske

Det beste er å mikroskopere fersk, nylig aspirert leddvæske. Krystallene i seg selv er holdbare 1-3 dager, men fagocyterende celler skades gradvis over noen timer i romtemperatur. Uansett kan krystall-mikroskopi være nyttig i leddvæske som initialt var undersøkt for infeksjon, selv etter flere dager. Det er ingen fordel å tilsette antikoagulantia. Derom leddvæsken inneholder få leukocytter, kan den sentrifugeres for å øke konsentrasjonen av eventuelle fagocyterende celler (Zell M, John FitzGerald, 2019).

Illustrasjon: Yavorskyy A, Hernandez-Santana A, McCarthy G, McMahon G – The Analyst (2008). CC BY-NC 20.UK

Spektroskopi

Raman spectroskopi (RS) er en metode som kan måle kjemisk sammensetning med 100% nøyaktighet. Metoden kan anvendes også til å påvise krystaller I leddvæske. En ulempe er at den ikke skiller mellom intra- og ekstracellulære krystaller (Rosenthal AG, 2016).

Kondrokalsinosesom gir dobeltkontur ved ultralyd av kne.

Linseløse mikroskop

Linse-løse mikroskop kan lage hologrammer og med et polarisasjonsfilter fremstilles også urinsyre- og kondrokalsinose-krystaller. Linse-løse mikroskop er rimelige og kan få en større rolle I fremtidens leddvæske diagnostikk. (Zgang , 2016). Illustrasjon: José Luis Rosales-Alexander, Jerónimo Balsalobre Aznar, César Magro-Checa. CC BY-NC 3.0

Ultralyd

Urinsyregikt. Ultralyd av kne (suprapatellart) viser dobbeltkonturer. Pilhoder viser urinsyrekrystaller over brusken (HC), Piler mot skjelettoverflate under brusken.

Ultralyd-undersøkelse er nyttig I diagnostisering av både urinsyre- og kondrokalsinose-krystaller og inngår i ACR/EULAR anbefalinger for diagnostikk (Neogi T, 2015). Krystallene reflekterer ultralydbølger slik at det oppstår en karakteristisk dobbeltkontur i leddet. Metodens sensitivitet sammenlignet med mikroskopi i polarisert lys er over 90%, men sensitiviteten er lavere, spesielt ved kort sykdomsforløp. Blant pasienter med sykdom i mindre enn to år er sensitiviteten under 50% (Ogdie A, 2017). Illustrasjon 1: Girish G, Melville DM, Kaeley GS, Brandon CJ, Goyal JR, Jacobson JA, Jamadar DA – Arthritis (2013). CC BY 3.0.

Dual Energy CT (DECT)

DECT benytter to ulike energier (80 eller 100 kV og 140 kV) med forskjellig vinkling, noe som fremstiller materialer med ulik tetthet. Både urinsyre og pyrofosfatkrystaller kan påvises og fremstilles tredimensjonalt i ulike farger, på alle lokalisasjoner og med mulighet for kvantifisering av mengden krystaller. Metoden begrenses av redusert tilgjengelighet og mulige falsk positive funn, blant annet ved gonartrose (Bongartz T, 2015).

Illustrasjon nedenfor: Bongartz T, Glazebrook KN, Kavros SJ, Murthy NS, Merry SP, Franz WB, Michet CJ, Veetil BM, Davis JM, Mason TG, Warrington KJ, Ytterberg SR, Matteson EL, Crowson CS, Leng S, McCollough CH – Annals of the rheumatic diseases (2014). CC BY-NC 3.0

DUCT som viser små urinsyredepoter (piler).

Litteratur

Zell M, John FitzGerald J, 2019)

Lund-Iversen, 2014

Uhlig T, 2016

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran and Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book