40 Medikament-induserte Bindevevsykdommer (REV 21)

Jan Tore Gran and Øyvind Palm

Medikamenter kan utløse revmatiske manifestasjoner. Forenklet kan man inndele slike syndromer i fire grupper;

 • Medikamentindusert lupus
 • Medikamentindusert myopati
 • Sjekkpunkthemmere og Revmatisk sykdom

Læringsmål  REV 021

Lupus

SLE Medikamentutløst.

Over 100 ulike medikamenter er rapportert som mulig årsak til lupus eller lupus-liknende sykdom. Sammenliknet med ordinær SLE har disse pasientene mer sjelden affeksjon av sentralnervesystemet, huden og nyrene. Over 90 % har antihiston antistoffer. Pasienter behandlet med klorpromazin og prokainamid kan utvikle antifosfolipid antistoffer (oftest IgM type) hvorav under 10 % får trombose. Ved Minocyklin indusert lupus sees pANCA oftere enn antihiston antistoffer. Livedo reticularis og kutan vaskulitt er rapportert. Både Interferon alfa og gamma, samt TNF alfa-hemmere kan føre til lupusliknende sykdom, men sistnevnte medikament gir som oftest kun produksjon av auto-antistoffer.

Illustrasjon: Quaresma MV, Bernardes Filho F, Oliveira FB, Pockstaller MP, Dias MF, Azulay DR – Anais brasileiros de dermatologia (2015 May-Jun). CC BY-NC 4.0

Myopati

 • Eosinophilia-myalgia syndrome: L-tryptophan.
 • Medikament-kombinasjoner av fibrater og statiner eller cyclosporin og kolkisin.
 • Myasteni: D-penicillamine (Cuprimin), antibiotika, beta-blokkeres.
 • Myopati med nevropati: Kolkisin, hydroksyklorokin.
 • Myopati uten polymyositt: klofibrat, statiner, cyclosporin.
 • Smertefulle myopatier: D-penicillamine, cimetidin, zidovudin
 • Statin-myopati
 • Steroid-myopati
 • Histologisk differensiering:
  • Vakuoler (Differensialdiagnose: Inklusjonslegeme myositt): Kolkisin, Klorokin, amiodarone, cyclosporin lipid-senkende medikamenter
  • Mitokondrie myopati: zidovudine
  • Nekrotiserende myopati: vincristin

(Referanse: Le Quintrec JSLe Quintrec JL., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2070426 )

Sjekkpunkthemmere

Sjekkpunkthemmere (immunologic check-point inhibitors, ICI, kontrollpunkthemmere) brukes i behandling av kreft i økende grad. Nye medikamenter innen denne gruppen kommer til, indikasjonene utvides og flere kreftformer behandles. Bruken av sjekkpunkthemmere vil bli mer rutine i årene fremover. Revmatiske plager kan oppstå noen uker etter behandlingsstart.

Data til nå tyder på at 3-7% får revmatiske symptomer og / eller sykdom relatert til denne kreftbehandlingen. Ledd- og muskelsmerter er vanligst. Artritt (leddbetennelser) oppstår hos 3-4%.

Dersom det foreligger en autoimmun revmatisk sykdom slik som revmatoid artritt, psoriasisartritt, systemiske bindevevssykdom eller vaskulitt, kan sykdommen blusse opp under kreftbehandling med sjekkpunkthemmere. En antar omtrent en av tre opplever dette.

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran and Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book