163 Karpaltunnel syndrom, Carpal tunnel syndrom, Canalis carpi (REV 063)

Karpaltunnel syndrom, Canalis carpi

Jan Tore Gran

Kjennetegn på karpaltunnel syndrom

Mistenkes ved nummenhet eller smerte i hånden med utstråling til finger 1-4, særlig om natten.

Økt forekomst ved håndleddsartritt og i svangerskap.

Tenar-atrofi, kliniske tester og nevrografi sikrer diagnosen.

Læringsmål: REV 063

ICD10: G56.0

Definisjon

Håndflate og håndledd med nervus medianus. Illustrasjon: Toverud K

Kompresjon av nervus medianus i håndledds-regionen som medfører symptomer til hånd og fingre.

Patogenese

Skyldes skrumpning av ligamentet over håndrots-kanalen hvor n. medianus passerer.

Symptomer

Tilstanden arter seg ved parestesier (prikninger), dovenhet og smerter deler av hånden. Tenar-området atrofierer. Kompresjon av nervus medianus i håndrots-kanalen gir smertefulle parestesier i 1.-3. finger, samt halvdelen av 4. finger. Spesielt ille om natten, av og til utstråling til overarm, også til skulder. Risting av hånden gir lindring.

Sykdomsårsaker

  • Traume (eksessiv bruk av håndleddet, vibrasjonsskade, fraktur av karpalene)
  • Inflammatorisk: tenosynovitt, osteitt, synovitt
  • Infeksiøs: septisk håndleddsartritt, mykobakterier, Borreliose
  • Neoplastisk: neurofibrom, kondrom, osteosarkom, lipom
  • Endokrinologisk: akromegali, hypo- og hypertyreose, graviditet, menopause, diabetes, ovariektomi, orale prevensjonsmidler, ved hemodialyse
  • Metabolske: arthritis urica, mukopolysakkaridoser
  • Diverse: anatomiske varianter, amyloidose, artrose, ganglion, kondrokalsinose
  • Kongenital: osteopetrose, Hunters syndrom, Hurlers syndrom, pachydermoperiostosis
  • Vaskulære: tromboser, vaskulitt, aneurismer, blødninger

Klinisk undersøkelse

Phalens test utføres ved å presse håndflatene sammen når håndleddet holdes ekstendert (eller flektert). Gir parestesier i 1.-3. fingre.

Ved Staseprøve pumpes blodtrykksmansjetten opp til 40 mmHg og kan da utløse parestesier.

Tinells test utføres ved klemming eller banking volart over håndrots-kanalen.

 

Ultralyd-diagnostikk ved karpal tunnel syndrom. (A) Posisjon av  ultralydhodet på håndleddet i palmar, nøytral posisjon,  fingrene er semiekstendert. (B) Tverrsnitt av medianus nerven  i inngangen til karpal tunnelen. Nerven fremstår som en prikket linje og ødematøs. (C) Sagittalplan av medianus-nerven i karpal tunnelen. Hevelse (pil ) og kompresjon (triangel).

Illustrasjon: Zhang L, Rehemutula A, Peng F, Yu C, Wang TB, Chen L – Neural regeneration research (2015). CC BY-NC-SA 3.0

Diagnosen sikres med bestemmelse av nerveledningshastigheten til nervus medianus gjennom håndrots-kanalen. Ultralyd kan avdekke klassiske forandringer med forsnevring av nerven der den gjennomborer kanalen. Behandlingen er oftest operativ. Steroidinjeksjon kan forsøkes først.

Laboratorieprøver

For ev. bakenforliggende årsak: TSH, T4, fastende blodsukker, graviditetstest, evt. urinsyre, urin stiks, røntgen av hånd eller affiserte ledd.

Differensialdiagnoser

Vær oppmerksom på at Pronator teres syndrom gir liknende symptomer. Nervus medianus komprimeres under dens passasje gjennom muskelen proksimalt på underarmen

Dupuytrens kontraktur: Skyldes arraktig skrumpning av fleksorsenene til 3-5.te fingre med kontraktur som resultat. Kirurgi. Ved diabetes angripes hyppigst 3. og 4. finger, mens ved non-diabetes Dupuytrens rammes oftest 4. og 5. finger.

Litteratur

Wright AR, 2019

Wippermann J, 2016

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran. All Rights Reserved.

Share This Book