164 Kapillært lekkasje syndrom (Capillary leak syndrome)

Øyvind Palm

Definisjon

Primært kapillær lekkasje syndrom er sjeldent, men medfører episoder med alvorlige hevelser med væskeansamling, særlig rundt muskler i armer og ben. Også symptomer fra lunger, perikard (perikardvæske), nyrer og nervesystem kan forekomme. Symptomene utvikler seg ofte i løpet av 1-3 dager.

  • Sykdommen forekommer en egen sykdom (primært kapillær lekkasje syndrom) eller relatert (sekundært) til andre tilstander, inklusive systemiske bindevevssykdommer.

Sykdomsårsaker

Sykdomsmekanismen er at væske fra blodet (plasma) trenger gjennom blodåreveggene og ut i bindevevet. Dermed oppstår hevelser med væskeansamlinger.

Differensialdiagnoser

Litteratur

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book