247 JAK-hemmere (REV 015, REV 033, REV 050, REV 055, REV 078, REV 079)

Øyvind Palm

Læringsmål: REV 015, REV 033, REV 050, REV 055, REV 078, REV 079

Definisjon

Tofacitinib (Xeljanz), baricitinib (Olumiant), Rinvoq (upadacitinib) og Jyseleca (filotinib) er tabletter som hemmer Janus kinase (JAK) i patogenesen av revmatoid artritt (RA). JAK hemmere er små molekyler, til forskjell fra biologiske legemidler.

Indikasjon

EULAR anbefaler ved revmatoid artritt (RA) blant pasienter som ikke har tilstrekkelig effekt av metotreksat eller andre konvensjonelle DMARDS (cDMARDs) når det foreligger dårlig prognose (Smolen JS, 2019).

JAK hemmere har potensial til å brukes også ved andre inflammatoriske sykdommer, ev utenfor godkjent indikasjon (etter spesielle forholdsregler).

Bivirkninger

JAK-hemmere blokkerer deler av immunsystemet, noe som økter risiko for infeksjoner, spesielt økt forekomst av herpes zoster (Taylor PC, 2019).

Andre bivirkninger er tromboembolier, gastrointestinal perforasjon, interstitiell lungesykdom, forhøyede leverfunksjonsprøver, nøytropeni og hyperlipidemi. 

JAK-hemmere skal ikke brukes i svangerskap eller ved amming. Data til nå (februar 2021) tyder ikke på at fedres bruk av medikamentet vil skade et foster.

Retningslinjer

EULAR: Smolen JS, 2019

Litteratur

Harigai M, 2019

Fragoulis GE, 2019

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book