67 Immunologiske prøver ved vaskulitt, ANCA (PR3-ANCA, MPO-ANCA) (REV 041)

Jan Tore Gran and Øyvind Palm

Læringsmål REV 041 Revmatologen skal kjenne til immunologiske teknikker og selvstendig kunne tolke resultatet av immunologiske prøver benyttet i diagnostikk av inflammatoriske revmatiske bindevevssykdommer.

Immunologiske prøver ved systemiske bindevevssykdommer er omtalt i kapitlet REV 025. Dette kapitlet omtaler immunologiske prøver ved vaskulitt.

ANCA: Anti-Nøytrofilt Cytoplasmatisk Antistoff

Immunfluorescens.

ANCA er av diagnostisk betydning for ANCA-relatert vaskulitt dersom undergruppene PR3-ANCA eller MPO-ANCA påvises. ANCA-assosierte vaskulitter omfatter Granulomatøs Polyangiitt (GPA/ Wegeners granulomatose), Eosinofil Granulomatøs Polyangiitt (EGPA, Churg Strauss vaskulitt) og Mikroskopisk polyangiitt (MPA). Illustrasjon: Panda R, 2017, Front Immunol. CC BY 4.0.

Definisjon

Antistoffer rettet mot innholdet i nøytrofile granulocytters granula. I revmatologi er ANCA-undergruppene PR3-ANCA og MPO-ANCA essensielle, mens ANCA uten disse sub-gruppene er av mindre betydning.

Typer

Cytoplasmatisk ANCA (cANCA) rettet mot proteinase 3 (PR3-ANCA) / myeloblastin i azurofile granula.

Perinukleært ANCA (pANCA) rettet mot andre enzymer som myeloperoksidase (MPO-ANCA), lactoferrin, elastase eller Catepsin G.

Testmetoder

De fleste laboratorier analyserer ANCA med indirekte immunfluorescenstest (IF) som screening metode. Ved positiv test suppleres med antigen-spesifikke tester for proteinase -3 (PR3) og myeloperoksydase (MPO). Utvikling av automatiserte tester (tredje generasjon ELISA) og multipleks teknologi har bedret påvisningen av ANCA, inkludert subgruppene. Likevel er det en utfordring å teste resultatene i en riktig klinisk setting. Ikke alle positive tester indikerer sykdomsaktivitet og negative tester utelukker ikke aktiv sykdom med sikkerhet (Elena Csernok, Frank Moosig, 2014)

Sykdomsspesifisitet

PR3 -ANCA (cANCA)

Høy spesifisitet for diagnosen Granulomatøs polyangiitt (GPA) / Wegeners granulomatose hvis det påvises antistoff rettet mot proteinase 3 (PR3-ANCA). Usikker korrelasjon til sykdomsaktivitet.

MPO-ANCA

Påvises hos de aller fleste med aktiv mikroskopisk polyangiitt (MPA) og omkring halvparten med eosinofil granulomatøs polyangiitt (EGPA).

pANCA: Uspesifikk med tanke på eksakt diagnose – klinikken helt avgjørende. Hvis man anvender indirekte immunfluorescens, kan non-granulert ANCA påvises ved bl.a. Sweets syndrom, Kawasaki vaskulitt, cystisk fibrose, relapsing polykondritt, tbc. Slike antistoffer er ikke rettet mot proteinase 3, og ELISA teknikken anbefales derfor. pANCA påvises ved Mikroskopisk polyangiitt (MPA), Rapidly progressive glomerulonephritis, SLE, RA, HIV, ulcerøs kolitt, Mb. Crohn, primær skleroserende kolangitt.

Utredning

Litteratur

Weiner M, 2016

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran and Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book