142 Encefalitt, autoimmun hjernebetennelse

Øyvind Palm

ICD-10: G04.9 Encefalitt, uspesifisert 

Definisjon

Ved autoimmun encefalitt angriper immunsystemet hjernen. Symptomene øker over dager-uker. Noen tilfeller har sammenheng med andre autoimmune sykdommer, inklusiv systemisk lupus (SLE) eller autoimmun thyreoidea-sykdom (Hashimotos encefalitt). Andre kan ha en bakenforliggende kreftsykdom.

Det finnes flere typer autoimmun encefalitt. Disse skilles på bakgrunn av symptomer, antistoff i blod og spinalvæske og andre undersøkelsesfunn.

Autoimmun encefalitt må utredes og behandles av nevrolog

Symptomer

 • Hodepine
 • Uklarhet
 • Hallusinasjoner
 • Aggressivitet
 • Hukommelsessvikt
 • Kramper

Undersøkelser

 • MR av hjerne og hjernestamme
 • PET/CT av hjernen
 • EEG
 • Spinalvæske
 • Antistoff i blod (serum) og spinalvæske
  • I en stor del av tilfellene kan mer eller mindre typiske antistoff tester slå ut. Lave titer-utslag må imidlertid tolkes med forsiktighet fordi «falsk positive» resultater uten betydning forekommer.
  • Antistoffene er rettet mot proteiner i sentralnervesystemet (CNS). Disse kan være membran reseptorer og ionekanal assosierte proteiner på overflaten til nevroner
  • Thyreoidea antistoff (anti-TPO) ved Hashimotos thyreoiditt og Hashimotos encefalitt (SREAT)

Diagnose

Differensialdiagnoser

Virus encefalitt

 • Herpes simplex
 • Enterovirus
 • West Nile Virus
 • Ebstein-Barr Virus (EBV)

Bakterie infeksjon

Soppinfeksjon (ved svekket immunsystem på grunn av medikamenter eller HIV)

 • Cryptococcus
 • Aspergillus

CNS vaskulitt (i hjernens blodårer)

Multiple sklerose (MS)

Systemisk lupus erythematosus (SLE) med affeksjon av hjernen

Wernicke encefalitt

 • Alkoholisme
 • Redusert ernæringstilstand

Intoksikasjon

Lymfom

Carcinomatøs meningitt

Litteratur

Kelley BP, 2017

Graus F, 2016

Lancaster E, 2016

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book