109 Differensialdiagnoser ved Revmatisk sykdom hos barn REV 056

Differensialdiagnoser hos barn og ungdom med Revmatisk Sykdom

Øyvind Palm

Blau syndrom (en autoinflammatorisk sykdom) hos et barn med granulomatøs synovitt/polyartritt, dermatitt og uveitt. Sykdommen kan ligne JIA, men skyldes mutasjon i NOD2 genet.

Læringsmål REV 056

Differensialdiagnoser ved leddsymptomer hos barn

Revmatiske sykdommer hos barn er initialt alltid vanskelig å diagnostisere. Tilnærmingen krever en nøyaktig anamnese og undersøkelse med supplerende utredning. Ofte trengs og så en tids observasjon før diagnosen er sikker og målrettet behandling kan igangsettes. Nedenfor et et utvalg aktuelle differensialdiagnoser. Illustrasjon: Wouters CH, 2014. CC BY 4.0

Artritt

Mekaniske og degenerative sykdommer

Ikke-organisk årsak

Forskjellige årsaker

Litteratur: Prince FHM et al 2010

Pigmentert villonodulær synovitt i begge skuldre hos en 7 år gammel jente med flere hovne ledd siste 6 måneder, men uten påvirket allmenntilstand og med normale blodprøver.

Differensialdiagnoser ved juvenil artritt (JIA)

Litteratur: Kim KH et al 2010 

Illustrasjon: Zhaou Z, 2016. CC BY-NC-SA 4.0

Differensialdiagnoser ved Systemiske bindevevssykdommer

Differensialdiagnoser ved Vaskulitt

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book