129 Diabetes mellitus, Diabetisk hånd

Jan Tore Gran and Øyvind Palm

 

Revmatiske kjennetegn på diabetes-relaterte komplikasjoner

Mikroangiopati medfører symptomer fra muskulatur, nerver, sener og bindevev

Diabetisk hånd er karakteristisk

Komplikasjoner sees hyppigst ved dårlig regulert diabetes (både type 1 og type 2)

 

ICD-10: E10 DM type 1. E11 DM type 2, M14.4 Diabetisk artropati

Diabetisk hånd “Preachers sign”. Pasienten kan ikke legge håndflatene mot hverandre på grunn av kontrakturer.

Definisjon

Diabetes deles i type 1 og type 2.

Diabetes Type 1 er en autoimmun sykdom der insulinproduserende betacellene i bukspyttkjertelen destrueres og insulin må tilføres. De fleste er barn eller unge ved diagnose. Fastende glukose ≥ 11 mmol/l og antistoff i blodet (GAD65 , IA2, sink-transportør 8, Insulin, ved å måle C-peptid, øycelleautoantistoffer) er grunnlag for diagnosen av type 1.

Diabetes type 2 er en stoffskiftesykdom som vanligvis oppstår blant voksne. Arv, kosthold og overvekt er disponerende faktorer. Diagnosen stilles på bakgrunn av blodprøven HbA1c når denne er ≥ 48 mmol/mol (6,5 %) på to prøver tatt på forskjellige dager. Grenseforhøyede verdier 42–46 mmol/mol (6,0–6,4 %) tyder på høy risiko for å utvikle diabetes type 2.

Illustrasjon: Pandey A, Usman K, Reddy H, Gutch M, Jain N, Qidwai S – Annals of medical and health sciences research (2013). CC BY-NC-SA 3.0

Revmatiske komplikasjoner

Pasienter med diabetes mellitus type 1 og type 2 har hyppigere plager fra bevegelsesapparatet enn friske personer. Dette skyldes hovedsakelig mikroangiopati som gir forandringer i muskulatur, nerver, sener og bindevev med spesielle symptom-kompleks til følge Komplikasjoner sees hyppigst ved dårlig regulert diabetes. Diabetes kontrolleres ved bruk av HbA1c (glykolyseringen av HbA står i forhold til den gjennomsnittlige intra-erythrocytære glykosekonsentrasjonen over de forutgående 6-10 ukene).

Diabetisk hånd

Diabetisk hånd syndrom (Limited Joint Mobility Syndrome, Diabetisk keiropati (cheiro = gresk for hånd) eller Stiff Hand Syndrome).

Epidemiologi: Diabetisk hånd syndrom rammer ca. 30 – 40 % av pasienter med insulinavhengig diabetes.

Patogenese: Sykdomsprosessen medfører økt bindevev (kollagen) som ikke nedbrytes. I tillegg oppstår forandringer i små blodårer (mikroangiopati) som påvirker blodsirkulasjonen huden og underhuden.

 • Tiltagende stivhet
 • Nedsatt bevegelighet
 • Redusert gripestyrke

Et tidlig undersøkelsesfunn er at fingrene ikke kan strekkes ut når håndflaten legges mot en bordflate. Tilsvarende forblir fingrene bøyd når håndflatene legges mot hverandre (Prayer’s/Preacher’s  sign: Se foto ovenfor).

Behandling: Best mulig regulering av blodsukkeret er forebyggende og kan bedre forandringene i et tidlig stadium. Tøyninger for å strekke ut fingrene kan ha effekt. I noen tilfeller er håndkirurgi nødvendig, men en må være klar over at komplikasjonsrisiko ved diabetes er større enn blant ellers friske som behandles for Dupuytrens kontraktur eller trigger finger.

Prognose: Behandlingseffekt er ofte skuffende, men noe beskyttelse mot utvikling og progresjon kan oppnås ved optimal kontroll av grunnsykdommen.

Goyal A, Cureus, 2018

 • Triggerfinger (stenoserende fleksortenosynovitt)
 • Infarkter i tverrstripet muskulatur
  • Presenteres med diffus hevelse i muskel, særlig i quadriceps, men også hofteadduktorer og legger. CK ofte forøket. Residiverer.
 • Neuro-artropati
  • Kan forutgå diabetes. Større ledd med deformitet (Charcot ledd).
 • Garrods pads
  • Hevelse på dorsalsiden av PIP, evt. også “heel pad nodules”.
 • Krystallartritter
  • Urinsyregikt utvikles på grunnlag av metabolsk syndrom som jo er assosiert med diabetes. Kondrokalsinose (pyrofosfat-arteritt) rapporteres ofte. Også hydroksyapatitt-liknende basisk fosfat krystallsykdom opptrer relativt ofte – spesielt som kalsifiserende tendinitt.
 • Osteomyelitt og Bakteriell artritt sees også hyppigere ved diabetes.

Litteratur

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran and Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book