136 De Quervains tendinitt (Radial styloid tenosynovitt)

Øyvind Palm

ICD-10: M64.5

Definisjon

De Quervains tendinitt medfører smerter i tommelens strekkesener nær håndleddet.

Historie

Tilstanden har fått navnet etter Fritz de Quervain, sveitsisk lege (1868-194) som også er kjent for de Quervains thyreoiditt.

Forekomst

Sykdommen ses oftest blant voksne kvinner

Sykdomsårsak

De Quervains tendinitt utløses oftest av overbelastning over tid, for eksempel i et belastende yrke eller ved sport (golf, tennis). Tilstanden kan også debutere 1-2 måneder etter fødsel, relatert til omsorgen for barnet. De betente senene er abduktor pollicis longus og extensor pollicis brevis. 

Symptomer

Stikkende smerte over tommel og håndledd svarende til to av tommelens sener. Smerter ved bevegelse og belasting og trykk mot senen ved håndleddet. Smerten kan stråle ut i underarmen. Symptomene kan medføre at hånden trenger nesten total avlastning i en periode.

Diagnose

Sykehistorie og typiske smerter ved palpasjon langs senene ved undersøkelse. Ved Finkelsteins test strekkes de angrepne sener og utløser smerte.

Differensialdiagnoser

  • Artrose i tommelens CMC-1 ledd
    • Smerte i leddet
  • Artritt i håndledd
  • Ganglion
    • Ikke smertefull, rund, fluktuerende hevelse
  • Nerveskade

Behandling

De Quervains tendinitt behandles primært med avlastning. Det finnes ulike ortoser (via ergoterapeut) som kan være til stor hjelp i noen uker. Ibux gel eller tilsvarende NSAIDs salve/krem kan påføres huden over smerten. Mot symptomer kan lette smertestillende tabletter (paracetamol, NSAIDs) også brukes. Enkelte har nytte av kortisoninjeksjon i seneskjeden. Det er sjelden nødvendig med operasjon.

Prognose

Denne senebetennelsen er ikke symptom på annen bakenforliggende sykdom. Imidlertid varer tilstanden mange uker eller flere måneder til tross for behandling

Litteratur

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book