132 Cøliaki, glutenintoleranse og Revmatisk sykdom (REV 155)

Jan Tore Gran and Øyvind Palm

Kjennetegn på cøliaki

Diare, malabsorpsjon, obstipasjon, særlig etter inntak av gluten-holdige matvarer hos barn og voksne.

Leddsmerter, artritt kan også forekomme.

Blodprøver kan vise jernmangelanemi og vitaminmangel. Antistoff mot transglutaminase 2 (TG2) styrker mistanken.

Biopsi fra duodenum sikrer diagnosen.

Læringsmål REV 155

ICD-10: K 90.0

Definisjon

Cøliaki hos en 50 år gammel mann med to måneders diare, vekttap og perifert ødem. Duodenal mukosa med atrofiske villi og infiltrater med mononuklære celler (inflammasjon). Forhøyet anti-transglutaminase i blodet. God effekt etter tre måneder på glutenfri kost. Uvanlig nok hadde han også a-CCP positiv revmatoid arteritt.

Cøliaki skyldes gluten-allergi. Hveteprotein består bl.a. av prolaminer (gliadin) og gluteiner som sammen benevnes gluten. Sykdommen medfører inflammasjon i tarmens mukosa, atrofi av tarmtotter og hyperplasi av krypter. Ved glutenfri diett går forandringene tilbake. Cøliaki forårsakes av en immunrespons mot glutenproteinene i hvete og lignende kornsorter.

Gluten-intoleranse er en mindre spesifikk tilstand med lignende symptomer og nytte av gluten-fri diett, men uten patologiske funn i antistoffer eller biopsi. Gluten-intoleranse er en vanligere tilstand enn cøliaki.

Cøliaki er assosiert med enkelte revmatiske manifestasjoner.

Illustrasjon til høyre: Wajri SB, Gastroenterol Res, 2015. CC BY 2.0

Genetikk

Cøliaki er genetisk sterkt assosiert med HLA-DQ2 eller HLA-DQ8.

Symptomer

Symptomer på cøliaki er svært variable. Sykdommen kan gi perifer og aksial artritt, samt artralgier både hos voksne og barn. Sykdommen disponerer også for osteoporose.

Tarmsymptomer omfatter abdominale smerter, diare eller obstipasjon, malabsorpsjon og vekttap. Tarmsymptomene må skilles fra irritabel tarmsyndrom og fra laktoseintoleranse.

Redusert næringsopptak kan medføre anemi og vitaminmangel (B12, folsyre).

Immunologiske prøver

Typisk påvises auto-antistoffer i blodet i form av transglutaminase 2 (TG2) som anbefales som første test på sykdommen.

Histologi

Tynntarmsbiopsi via gastroskop. Økt lymfocyttinfiltrasjon I epitelialt vev med krypteabscesser (Marsh type 2). Kombinasjon med totteatrofi (Marsh type 3).

Diagnose

Endomysium er en struktur i glatte muskelceller som inneholder transglutaminase, hvis substrat er gliadin. IgA endomysium antistoff, (EMA)-IgA, har sensitivitet 85-98% og spesifisitet 97-100% for diagnosen cøliaki. Serum-IgA-antistoffer rettet mot vevsglutaminase, (tTG) -IgA, har tilsvarende sensitivitet (90-98%) og spesifisitet (95-97%). Dersom en av testene er positiv, anbefales gastroduodenoskopi med biopsi for å sikre diagnose ved biopsi fra tynntarm der en påviser lymfocyttinfiltrasjon, krypte-hypertrofi og atrofi av mikrovilli.

Autoimmune sykdommer med assosiasjon til cøliaki (Dos Santos S, 2017)
Etablert sammenheng Usikker sammenheng Sporadisk rapporterte tilfeller
Dermatitis herpetifomis Primær biliær cirrhose Revmatoid artritt
Type I diabetes Addisons sykdom IgA nefropati
Autoimmun thyreoiditt Juvenil artritt (JIA) Sarkoidose
Sjøgrens sykdom Inflammatorisk tarmsykdom (IBD)
Autoimmun hepatitt
Systemisk lupus (SLE)
Vaskulitt-sykdommer
Polymyositt
Myastenia gravis

Behandling

Symptomene responderer på glutenfri diett.

Litteratur

Dos Santos S, 2017

Molberg Ø & Sollid 2006

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran and Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book