77 Behandling av vaskulitt utenfor godkjent indikasjon (REV 052)

Læringsmål REV 052

Behandling av vaskulitt utenfor godkjent indikasjon er omtalt i eget kapittel om utprøvende behandling

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm, Ragnar Gunnarsson og Jan Tore Gran. All Rights Reserved.

Share This Book