130 Bakers cyste (popliteal cyste) (REV 063)

Bakers cyste

Jan Tore Gran

Kjennetegn på Bakers cyste

Hevelse bak kneet

Ofte ved leddsykdom med hevelse i kneet

Kan ofte palperes eller påvises ved ultralyd-undersøkelse

Ved ruptur oppstår stor hevelse og økt varme i legg og fot

Læringsmål: REV 063

ICD-10: M71.2

Definisjon

En 58 år gammel mann med kjent gonartrose i venstre kne i 5 år. Han merket en hønseegg stor hevelse bak kneet i to måneder. Etter en vandretur i fjellet hovnet leggen opp, ble varm og øm. Ruptur av Bakers cyste med hevelse og litt rød, glinsende hud dorsalt i venstre legg.

Bakers cyste er en ansamling av væske bak kneet (poplitealt). Cysten kommuniserer ofte med kneleddet og ses ofte relatert til artritt i kne, artrose med inflammasjon eller annen årsak til hydrops.

Illustrasjon: Kim JS, Lim SH, Hong BY, Park SY – Annals of rehabilitation medicine (2014). CC BY 3.0

Historie

Baker cyste (poplitea-cyste) (William M. Baker 1839-1896, engelsk kirurg på St. Bartholomew).

Patogenese

Årsaken til Bakers cyste er økt flyt av væske fra kneleddet til bursa gastrocnemio-semimembranosus i knehasen.

Epidemiologi

Bakers cyste sees hos over 50 % av pasientene med revmatoid artritt, men også ved andre artritt-sykdommer, artrose, menisk-ruptur og tilstander som ellers forårsaker økt væske/hydrops i kneet.

Symptomer

Stivhet i kneet, hevelse og moderat smerte bak kneet. Cysten kan rumpere. Innholdet vil tømme seg i leggen som iakttas som ødem og inflammasjon.

Klinisk undersøkelse

Bakers cyste kan ofte påvises lett ved klinisk palpasjon av knehasen ved lett flektert kne. Ved ruptur av cyste er legg og ankel hoven og varm.

Differensialdiagnoser

Mistolkes etter ruptur ofte som dyp vene-trombose. Imidlertid koeksisterer Baker cyste og dyp venetrombose hos opptil 25 %.

Bildediagnostikk

Påvises ved ultralyd eller MR.

Behandling

Dersom cysten ikke medfører smerte, er spesiell behandling ikke indisert. Cysten kan gå tilbake med bruk av legg-muskulatur. Ved sykdom for eksempel synovitt i kneet er det dette som trenger primær behandling.

Litteratur

Leib AD, 2020

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran. All Rights Reserved.

Share This Book