130 Artritt-Dermatitt syndrom (BADAS)

Jan Tore Gran and Øyvind Palm

ICD-10 L30.9 (uspesifisert dermatitt)

.

Kjennetegn på artritt-dermatitt syndrom

Opprinnelig beskrevet ved  by-pass av tarm ved adipositas.

Kalles også bowel-associated dermatosis-arthritis syndrome (BADAS).

Dermatitt, artralgi, artritt, tendinitt

 

Definisjon

Dermatitt hos et barn med ulcerøs kolitt. Residiverende neutrofil dermatose / Bowel-associated dermatosis-arthritis syndrome =BADAS

Ved kronisk tarmsykdom eller blant pasienter med adipositas som opereres med by-pass av tarm.  Kalles også bowel-associated dermatosis-arthritis syndrome. Opprinnelig beskrevet etter jejuno-ileal bypass mot adipositas, men ses også etter andre by-pass-operasjoner i tarmtrakten.

Symptomer

Artralgier, artritt, dermatitt og tendinitt (artritt-dermatitt syndrom). Symptomene overstyrer ofte de medisinske funnene. De revmatiske symptomene kan oppstå mange år etter inngrepet. Illustrasjon: Oldfield CW, JAAD case reports, 2016. CC BY-NC-ND 4.0

Immun-relaterte komplikasjoner ved Artritt-Dermatitt syndrom
Ledd

Kutane komplikasjoner

Carubbi F 2013

Behandling

Affeksjonene er meget vanskelige å behandle.

Litteratur 

Carubbi F, Exp Rev Clin Imm, 2013

License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran and Øyvind Palm. All Rights Reserved.

Share This Book